o nich i o mnie

Jesteśmy…by cieszyć, tulić, przytulać i służyć, by stać się wysłużonymi.

Istniejąc…w ograniczonej liczbie trafiamy do nielicznych.

Mówimy…staramy się mówić sobą (własnym językiem) na swój nieco ułomny sposób, docierając do tych, którzy zechcieli zaprosić nas do siebie.

Proponuję Państwu produkt wykonany w sposób tradycyjny, metodą rękodzielniczą, nieprzemysłowy. Ograniczony w swojej liczbie, zaprojektowany, skonstruowany i wykonany przeze mnie.

Oferuję produkt wysokiej jakości, perfekcyjnie wykończony, wykonany z polskich tkanin i dzianin (włókna naturalne w 80 % i mikrowłókna najnowszej generacji, wypełnienie antyalergiczną kulką silikonową).

Tworząc – dążę do perfekcji, dlatego nigdy nie będę zadowolona z efektów swojej pracy. Lecz pełna szacunku dla rzemiosła i pokory dla kunsztownego krawiectwa próbuję…

Nie kopiuję, nie zszywam, cierpliwie konstruuję, wycinam i przeszywam. Próbuję po wielokroć. Podcinam, docinam, pruję, manipuluję oraz przenoszę na szablon i myślę. I znów podcinam, docinam, przeszywam. Szyję bo chcę.

omnie

We are… to give pleasure, to snuggle, to cuddle and to be in your service.
We exist… being in limited number and we come to the few.
We talk… we try to speak (in our own language) in our own way, reaching to those who wished to invite us.
The products I offer you are handmade in traditional way. Limited in their number, designed, constructed and manufactured by me.
I offer a high quality products, perfectly dressed, made from Polish woven and knitted fabrics (80% of natural fibres and the latest generation of microfiber, fill non-allergic silicone ball).
While designing I want to achieve the highest level of perfection that is why I will never be satisfied with the results of my work. But with the respect for craftsmanship and artistic tailoring I try…
I do not copy or reproduce. I construct, I cut, I piece together with patience and many times. Again and again… I sew because I want!!!